Polesí Svatý Jan
Aktuální stav počasí

22.07.2017 06:35:00
Teplota venkovní
18,2
°C
Tlak vzduchu
1012,8
hPa
Dešťové srážky
0,0
l/m²
Vítr
0,0
km/h

Vítejte na stránce www.PolesíSvatýJan.cz

Naše firma provádí komplexní lesnickou činnost. Jsou to pěstební práce (příprava ploch před zalesněním, obnova lesa, prořezávky, ožinování, natírání repelenty atd.), těžební práce (těžba dřeva, vydruhování, probírky, přiblížení dřeva, likvidace klestu, ochrana lesa, atd.), obchod se dřevem (nákup a prodej dřevní hmoty, prodej paliva,  zajištění odvozu dřeva, atd.), obchod se sadebním materiálem (pěstování sadebního materiálu, nákup a prodej, atd.), v omezené míře pěstování okrasných dřevin, dále zalesňování zemědělských půd (projekt zalesnění a metodická pomoc před zalesněním, atd.), drobnou lesní výrobu (pěstování a prodej vánočních stromků, výroba plaňkových plotů, mysliveckých zařízení, atd.), poradenskou činnost, pronájem lesa a odbornou správu lesa.

Všechny výše uvedené práce provádíme dle požadavku vlastníka lesa. Všechna základní pravidla našich služeb a prací jsou uvedena v příkazní smlouvě nebo smlouvě o dílo. Každá práce má postavenu objektivní, kdykoliv kontrolovatelnou normu. Norma je násobena příslušnou sazbou dle prováděné činnosti, určenou pro každý příslušný rok.

Aktuální snímek z webkamery

Aktuální snímek z webkamery


Předpověď počasí

Předpověď počasí