NABÍDKA WEBU
ZAVŘÍT NABÍDKU
AKTUÁLNÍ STAV POČASÍ
Chyba získání dat: Klient zjistil pole Content-type odpovědi text/html; charset=utf-8, ale bylo očekáváno pole text/xml. Požadavek se nezdařil s chybovou zprávou: -- Configuration Error

Server Error in '/' Application.

Configuration Error

Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.

Parser Error Message: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level.  This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS.

Source Error:


An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Source File: C:\_Data\_Server\WWW\StormCMS\meteoonline.cz\webservice\web.config    Line: 35


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.2623.0
--.
v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) v StormCMS.meteoonline.Soap.GetCurrentData(Int32 stationId, StationField[]& fields) v c:\Develope\Code\StormDevel\StormCMS\Web References\meteoonline\Reference.cs:řádek 159 v StormCMS.Controls.CMWeatherControl.createControl() v c:\Develope\Code\StormDevel\StormCMS\CM Modules\CMWeatherControl.cs:řádek 122
KOMPLEXNÍ LESNICKÁ ČINNOST
A DLOUHOLETÁ TRADICE
VÍCE INFORMACÍ
KALENDÁŘ AKCÍ

Odborná správa lesa

Výkon odborné správy lesa - správa lesů

Zajišťujeme odbornou správu lesů - obecních i soukromých  tak, jak stanovuje lesní zákon a další předpisy.

- Spolupracujeme s vlastníkem při kontaktu se zpracovatelem lesního hospodářského plánu.
- Průběžně sledujeme stav lesa ( zejména stav hmyzích škůdců ),poskytujeme vlastníkovi poradenskou činnost při prevenci v ochraně lesů, ihned provádíme opatření k nápravě (zpracování a asanace napadenéhmoty).
- Zajišťujeme a provádíme činnosti vyplývající z lesního hospodářského plánu a dle ustanoveních zákona o lesích.
- Připravujeme podklady pro finanční příspěvky.
- Soustřeďujeme podklady a vedeme lesní hospodářskou evidenci.
- Spolupracujeme s orgány státní správy.

 

 

Licence OLH:

Č.j.: ŽP/ 20366/2015; JID.: 36148/2015/MUSED ze dne 31.12.2015 s platností do 31.12.2025