NABÍDKA WEBU
ZAVŘÍT NABÍDKU
AKTUÁLNÍ STAV POČASÍ
Chyba získání dat: Klient zjistil pole Content-type odpovědi text/html; charset=utf-8, ale bylo očekáváno pole text/xml. Požadavek se nezdařil s chybovou zprávou: -- Configuration Error

Server Error in '/' Application.

Configuration Error

Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.

Parser Error Message: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level.  This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS.

Source Error:


An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Source File: C:\_Data\_Server\WWW\StormCMS\meteoonline.cz\webservice\web.config    Line: 35


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.2623.0
--.
v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) v StormCMS.meteoonline.Soap.GetCurrentData(Int32 stationId, StationField[]& fields) v c:\Develope\Code\StormDevel\StormCMS\Web References\meteoonline\Reference.cs:řádek 159 v StormCMS.Controls.CMWeatherControl.createControl() v c:\Develope\Code\StormDevel\StormCMS\CM Modules\CMWeatherControl.cs:řádek 122
KOMPLEXNÍ LESNICKÁ ČINNOST
A DLOUHOLETÁ TRADICE
VÍCE INFORMACÍ
KALENDÁŘ AKCÍ

Zemědělské půdy

Zalesnění zemědělské půdy

Při přípravě projektu i dalších úkonech potřebných k zalesnění zemědělské půdy spolupracujeme se zákazníkem. V současné době zalesňování zemědělské půdy probíhá v rámci programu Horizontálního plánu rozvoje venkova a zemědělství (HRDP). viz SZIF http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/hrdp~04_lesnictvi  Tuto agendu zpracovává místně příslušná Zemědělská agentura MZe.

 

- provedeme seznámení s celým programem
- vytvoříme projekt zalesnění
- zajistíme sadební materiál
- zajistíme zalesnění sázecím strojem
- zajistíme oplocení, ožnutí, popřípadě ochranu proti zvěři nátěrem